Systembeskrivelse

Rambøll Results er en overbygning til SurveyXact, og er Danmarks største ”gør-det-selv” surveysystem.

Rambøll Results er et brugervenligt system, der kan tilpasses til at håndtere avancerede dataindsamlings- og samarbejdsopgaver.

Rambøll Results kombinerer bedste vis Rambølls mangeårige erfaring med styring og evaluering med en kraftfuld og fleksibel IT-understøttelse.

Rambøll Results benyttes af et stort antal ministerier, kom­muner, forskningsprojekter og organisationer til avancerede styrings-, dokumentations-, målings- og analyseopgaver.

Rambøll Results automatiserer en lang række af de aktiviteter som sekretærer og akademiske medarbejdere i dag bruger omfattende ressourcer på at løse og muliggør dermed et langt mere direkte, hurtigt og præcist informa­tionsflow til beslutningstagere.

Rambøll Results letter sagsgangen og etablerer et hand­lingsorienteret beslutningsgrundlag.

Diagram

Klik på billedet for at forstørre det