DSB

"DSB valgte en tilgang, hvor alle medarbejdere blev hørt, alle data analyseret og alle forbedringstiltag implementeret ud i alle hjørner af virksomheden."

Det skal være en fornøjelse at tage toget - også for medarbejderne

Med hjælp fra Rambøll gennemfører DSB årlige trivselsmålinger. Hvert tredje år suppleres målingen med den lovpligtige APV. Men DSB ønsker en dybere forståelse for og indsigt i medarbejdernes oplevelse af arbejdspladsen. Derfor har DSB også implementeret SPOT-undersøgelser.

SPOT bruges bl.a. som et ledelsesværktøj til lokale målinger, der går i dybden eller følger op på et område fra den årlige trivselsmåling. SPOT bruges også til at gennemføre særlig APV i de dele af organisationen som, i perioden mellem APV’erne, oplever større forandringer.

Ambitionen er med andre ord højere end blot at leve op til loven – DSB vil være en moderne og attraktiv arbejdsplads med engagerede medarbejdere og en høj trivsel.

Derfor følger man op på trivselsundersøgelsen med en række målrettede tiltag. Der arbejdes målrettet med dialog og forbedringsaktiviteter på alle niveauer i organisationen – og der er igangsat et målrettet arbejde med de afdelinger som scorer lavt på trivselsscoren. Her følges op med lokale SPOT-målinger.

Hurtige handling med SPOT-målinger

Med frekvente SPOT-målinger er det nemmere for organisationer at holde sig opdateret på medarbejdernes oplevelse af deres arbejdsplads. Samtidig kan de hurtigere kan identificere problemer og handle på dem, før de eskalerer.

Lokalt arbejdes der med Rambølls handleplansværktøj til opfølgning på flerstrengede handlingsplaner, hvor mange aktører og faggrupper er involveret over længere tid.

Kort sagt har DSB valgt en systematisk og professionel tilgang til bedre trivsel blandt sine mange medarbejdere. En tilgang, hvor alle bliver hørt, alle data analyseret og alle forbedringstiltag implementeret ud i alle hjørner af virksomheden med sparring fra Rambøll.

Bliv kontaktet

Vil du gerne vide, hvordan vi kan hjælpe dig med en lignende løsning? Så ring eller skriv til Søren Wæhrens, som er en af vores eksperter og medansvarlig på DSB-casen.

Du kan også udfylde formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Søren Wæhrens:

Mail: swae@ramboll.com
Tlf: +45 51611430