Engagerede medarbejdere har større værdi end tilfredse medarbejdere.

Mål de rigtige parametre

Ved at arbejde mere med engagement end tilfredshed bliver det muligt at forbedre performance. Det viser en stor skandinavisk benchmarkundersøgelse, som Rambøll har gennemført. Undersøgelsen danner også grundlag for modellen ”Rambøll Employee Engagement Scale”. 

En af eksperterne bag den store benchmarkundersøgelse er Arnt Olaf Storeng fra Rambøll Management Consulting. Han er uddannet psykolog og har arbejdet med blandt andet medarbejderundersøgelser i næsten 20 år.

Ifølge ham er Rambølls engagementskala ikke kun udviklet ud fra et HR-synspunkt men også fra et forretningsmæssigt synspunkt. Flere og flere virksomheder er nødt til konstant at justere deres tanker, processer og værktøjer til udvikling af medarbejderne og deres kompetencer. Det er blevet en kerneaktivitet for at kunne forblive konkurrencedygtige på markedet.

Medarbejderne som nøglen til succes

Rambølls undersøgelse har vist en række afgørende faktorer, der enten har indflydelse på engagementet eller bevirker et forbedret niveau af implementeringsevne eller evnen til at få tingene gjort.

”Der er en stærk sammenhæng mellem engagement og evnen til få tingene gjort. Hvis du kan skabe højt engagement, så er en høj ydeevne nærmest garanteret. Det gælder for både privat og offentlig sektor”, siger Storeng.

Implementeringsevne handler om at nå de definerede mål og løse opgaverne med effektiv udnyttelse af ressourcerne. Derfor er handling afgørende. For dem, der arbejder med medarbejderundersøgelser af enhver type, er der tre synlige dele i behandlingen af data:

  • Indsigt
  • Refleksion
  • Handling

”Først skal du vælge data-indsigter, så skal du reflektere over smertepunkter og forbedringsområder, og så implementere de rigtige løsninger. Alt for ofte mangler den sidste del”, siger Storeng:

”Ledere har ofte svært ved at handle på de data, de sidder med. De kan få øje på en udfordring men ved ikke, hvordan de skal reagere. Her handler det om lederskab – og om at fokusere på udvikling, støtte og sætte tydelige mål”.

En leder, der kan kommunikere sine forventninger klart, tredobler chancen for, at teamet vil løse opgaverne effektivt. Implementeringsevne har en spill-over-effekt på engagement, og derfor er der en positive spiral.

Et eksempel på engagement scale (Klik for større billede):

Modellen herover viser procentdelen af medarbejdere, der svarer ‘ja’ til ovenstående spørgsmål (y-aksen) kombineret med deres niveau af engagement på 5-punktsskalaen (x-aksen). Højt uengagerede medarbejdere er næsten 10 gange mere tilbøjelig til at lede efter et nyt job sammenlignet med højt engagerede medarbejdere. Konklusion; des mere engagerede medarbejderne er, desto mere tilbøjelige er de til at anbefale deres arbejdsgiver til deres netværk.  

Tre opdagelser om højt engagerede medarbejdere

Baggrunden for, at ledere bør fokusere på at skabe engagerede medarbejdere, bygger ikke kun på det grundlag, som forskning gennem årene har bygget op: at det er associeret med personlige og organisatoriske fordele såsom mindre sygefravær, øget villighed til forandring og bedre kvalitet i produkter og tjenester, for at nævne nogle få.

Rambølls engagementsskalas referencemåling viste også tre resultater af højt engagement, der i overraskende høj grad skilte sig ud:

  1. Mindre stress – Højt engagerede medarbejdere lægger flere timer i sit arbejdet, men de føler sig mindre pressede eller stressede sammenlignet med de uengagerede medarbejdere.
  2. Medarbejderne som ambassadører – Højt engagerede medarbejdere omtaler langt oftere deres arbejdssted, som et godt sted at arbejde.
  3. Bedre fastholdelse – Højt engagerede medarbejdere er i meget mindre grad tilbøjelig til at lede efter arbejde uden for organisationen.

I en skandinavisk kontekst har hele 40 % af alle uengagerede medarbejdere søgt efter et nyt job uden for organisationen. Og der er stor sandsynlighed for, at dette ikke bare gælder medarbejdere i nederste lag i organisationen eller de, som i forvejen ikke performer optimalt. Afhængigt af størrelsen på din organisation kan dette meget vel dreje sig om hundrede eller måske endda tusinde af medarbejdere.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om engagementsskalaen, eller hvordan du begynder at måle og arbejde med medarbejdernes engagement ved brug af skræddersyede og skalerbare løsninger. 

Du kan også læse mere om, hvordan det i den grad betaler sig at have engagerede medarbejdere

 

Kontakt os hvis vi skal hjælpe jer videre

Sammen kan vi skabe bedre resultater - klik her under og lad os sammen finde den bedste løsning for jer.