Høj medarbejdertilfredshed er godt. Men det er engagement, der giver resultater

Engagement er primus motor

Tilfredse medarbejdere er gode for din organisation. Men tilfredshed er kun én af de faktorer, du skal have fokus på, hvis du vil løfte jeres fælles evne til at nå virksomhedens mål. Eller sagt på en anden måde: Høj tilfredshed skaber ingen resultater – i sig selv. 

Gode resultater fødes i et samspil mellem en lang række både individuelle og organisatoriske faktorer, som til sammen skaber forskellige grader af engagement. En organisation med højt engagement kommer hurtigere fra A til B. En organisation med lavt engagement kommer sandsynligvis aldrig til B. Det er med udgangspunkt i den erkendelse, at vi har skabt Ramboll Engagement Scale.

Mange ledere er udfordret af de resultater, de får, i forbindelse med en medarbejderundersøgelse. Særligt negative resultater er vanskelige at håndtere. Ved at arbejde mere med engagement end tilfredshed bliver det muligt at forbedre performance. Det viser en stor skandinavisk benchmarkundersøgelse, som Rambøll har gennemført, og som har resulteret i modellen ”Rambøll Employee Engagement Scale”.

Rambøll Employee Engagement scale (Klik for større billede):

Rambøll Engagement Scale gør organisationen transparent og sikrer dermed, at lederne får et godt overblik over udfordringerne inden for deres respektive ansvarsområder. Samtidig udgør det en effektiv ramme for lokale processer og målrettet dialog om gruppens udviklingsområder.

Det handler om gennemføringsevne

I stedet for kun at måle tilfredshed og trivsel undersøger vi alle de drivere, der betyder noget for jeres evne til at skabe resultater. Disse drivere er afgørende for jeres engagement eller det, vi passende kunne kalde gennemføringsevne. Altså selve organisationens evne til at nå sine mål. 

På denne måde giver vi dig både et præcist billede af jeres potentiale og, nok så væsentligt, indsigt i de parametre, der skal forbedres, hvis det samlede potentiale skal løftes, og I skal lykkes sammen. Det være sig i forhold til salgsmål, kvalitetsmål eller et mål om lavere sygefravær – det hele handler om engagement og gennemføringsevne.

Et værktøj, der fører til handling

Rambøll Engagement Scale gør organisationen transparent og sikrer dermed, at lederne får et godt overblik over udfordringerne inden for deres respektive ansvarsområder. Samtidig er det et værktøj, der er designet til at skabe en involverende proces, hvor resultaterne sætter en tydelig retning og fører til handling.

På denne måde er vores Engagement Scale et godt eksempel på Rambølls mantra ”fra tal til handling”, idet den identificerer, hvor I er stærke, og hvor I skal udvikle jer. Eller sagt på en anden måde: Fordi metoden fokuserer på konkrete forhold på arbejdspladsen, kan resultaterne omsættes til konkrete handlinger, der løfter jeres potentiale.

Eksempel på resultat

Jeres resultater visualiseres på en enkel og overskuelig måde, hvilket er med til at gøre dem til et effektivt ledelsesværktøj (klik for stort billede):Høj validitet og reliabilitet

Rambøll Engagement Scale er en forskningsbaseret og gennemtestet metode til afdækning af de faktorer, der betyder noget for organisationers evne til at præstere – kombineret med medarbejdernes positive oplevelse af deres arbejdssituation. Hvis du ønsker, vil vi meget gerne uddybe den omfattende data og viden, der ligger til grund for metodens høje validitet og reliabilitet.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om engagementsskalaen, eller hvordan du begynder at måle og arbejde med medarbejdernes engagement ved brug af skræddersyede og skalerbare løsninger.

 

Kontakt os hvis vi skal hjælpe jer videre

Sammen kan vi skabe bedre resultater - klik her under og lad os sammen finde den bedste løsning for jer.