Entry- og exit-undersøgelser

 

I de fleste organisationer er medarbejderne den mest værdifulde ressource. Derfor er det vigtigt at vide, hvorfor en medarbejder vælger at forlade organisationen, og hvordan I tilrettelægger den bedst mulige start for nye medarbejdere.

Rambølls Entry- og Exit-undersøgelser er designet til at give jer konkrete svar på netop dette.

 

 

 

 

 

 

Exit-undersøgelser: Er der noget, I kan gøre bedre?​

 

Når en medarbejder rejser, kan det skyldes en lang række faktorer. Nogle har at gøre med din egen organisation, mens andre har at gøre med den virksomhed, som medarbejderen nu foretrækker at arbejde hos.

Vores Exit-undersøgelser kommer rundt om alle disse faktorer og giver jer indblik i, hvad I konkret kan forbedre for at fastholde jeres medarbejdere.

Entry-undersøgelser: Godt i gang. Hurtigere​

 

Oplever I ofte, at det tager lang tid, før en ny medarbejder præsterer på samme niveau som sine kolleger? Måske skyldes det ikke altid, at ”man lige skal ind i det” eller at ”vi er en speciel arbejdsplads”. Tværtimod vil det ofte vise sig, at en mere målrettet indsats i opstartsperioden vil få nye medarbejdere til at præstere langt hurtigere. 

Baggrunden for denne indsats er en Entry-undersøgelse fra Rambøll, der kortlægger, hvordan I bedst muligt integrerer nye medarbejdere på holdet – til gavn for alle parter.

 

 

Kan integreres med jeres eget HR-system​

 

Vores undersøgelse kan integreres med jeres eget HR-system, så den udsendes automatisk til medarbejderne – og kommer automatisk tilbage til HR-afdelingen, så man hurtigere kan komme i gang med at udnytte den indsamlede viden.

Dette er endnu et eksempel på vores innovative tilgang til IT, hvor vi hele tiden optimerer i forhold til at gøre HR-arbejdet mindst muligt tidskrævende og mest muligt værdiskabende.

Læs mere om vores relaterede ydelser

Vores eksperter er klar til at hjælpe dig:

Søren Wæhrens:

Senior konsulent
Tlf: +45 5161 1430
Mail:swae@ramboll.com

Michael Bork:

Senior konsulent
Tlf: +45 5161 1934
Mail: mbo@ramboll.com