Årlige medarbejderundersøgelser

Rambøll er en af de førende leverandører af medarbejderundersøgelser i Skandinavien. Målinger er midlet – positive forandringer er målet.​

 

Vi har erfaringen​

Rambøll designer medarbejderundersøgelserne sammen med vores kunder med baggrund i vores validerede modeller og erfaring.

Forud for målingerne ligger en definition af formålet, så den helt rigtige løsning vælges til organisationen. Skal undersøgelserne primært understøtte lokal udvikling, eller er det virksomhedsstyring og nøgletal som er i fokus? Skal den enkelte leder selv kunne igangsætte målinger, når der er behov, eller skal HR centralt stå for det? Og hvad skal indholdet være i undersøgelserne? Der er mange muligheder - Rambøll hjælper med at finde den helt rigtige løsning.

Vi sammensætter løsningerne til vores kunders behov og kombinerer fx større undersøgelser med løbende pulsundersøgelser eller opfølgende målinger, der sætter spot på bestemte emner hos udvalgte dele af organisationen.

 

Engagér og involvér medarbejderne – giv øjeblikkelig, relevant feedback

Det er ikke alene en opgave for lederne eller HR at skabe positive forandringer. Medarbejderne har en central rolle – og derfor involveres de helt fra starten. Rambøll har udviklet et personligt trivselsindeks med tilhørende tips til, hvad den enkelte medarbejder selv kan gøre her og nu. Det understøtter medarbejderens engagement i undersøgelsen og skaber sammenhæng til den efterfølgende dialog i afdelingen eller til medarbejderens 1:1 samtaler.

Én samlet rapporteringsportal sikrer god brugeroplevelse

Nem adgang til indsigt er nøglen til en værdifuld opfølgningsproces. Rambøll samler derfor alle resultater i en brugervenlig portal til vores kunders ledere. I portalen findes overskuelige rapporter, dashboards og Rambølls handleplansystem. Med Rambølls dashboards får virksomheden et dynamisk rapporteringsværktøj, der skaber overblik og indsigt for både øverste ledelse, afdelingsledere og HR. 

Målrettede handlingsforslag​

Det er essentielt at lederen, sammen med sin afdeling, formår at omsætte indsigterne til konkrete handlinger og ændret adfærd. Derfor er konkrete forslag til handlinger på de områder, som har den største betydning for afdelingens engagement, en del af Rambølls løsning. Hermed reduceres afstanden fra måling til handling. 

Emne- og tekstanalyser giver overblik og værdifulde indsigter 

Ved hjælp af natural language processing forvandler Rambøll større mængder åbne kommentarer til præcise indsigter, der underbygger og perspektiverer de kvantitative resultater. Det omfatter bl.a. opdeling i positivt og negativt ladede kommentarer, opdeling i emner og udledning af repræsentative kommentarer. 

Systematisk håndtering af handleplaner ​

Det er først, når indsigterne er omsat til ændret adfærd i hverdagen, at værdien i en måling skabes. Rambølls handleplansystem sætter system i arbejdet med at definere, prioritere og gennemføre forbedringer. Handleplaner oprettes og administreres helt enkelt med bl.a. meddelelser til ansvarlige personer og ønskede tidsfrister.

Rådgivning – fra indsigter til handlinger 

For at sikre størst mulig gevinst af medarbejderundersøgelsen og de opnåede indsigter tilbyder Rambøll træning, værktøjer og materialer, der kan understøtte det opfølgende arbejde. Det kan omfatte en præsentation af virksomhedens resultat, træning  og sparring med HR samt 1:1 coaching af ledere .   

Læs mere om vores relaterede ydelser

Vores eksperter er klar til at hjælpe dig:

Søren Wæhrens:

Senior konsulent
Tlf: +45 5161 1430
Mail:swae@ramboll.com

Michael Bork:

Senior konsulent
Tlf: +45 5161 1934
Mail: mbo@ramboll.com