Kunderapporter

Med en Kunderapport kan I dykke ned i det enkelte kundeforhold og få indblik i den aktuelle status på kunden, og hvad der skal til for at fastholde kunden samt – ikke mindst – udvikle kunden fremadrettet.


Alle kunder er vigtige – nogle er ekstremt vigtige

Hvis du har en begrænset kundeportefølje eller en mindre række af særligt vigtige nøglekunder, anbefaler vi at udarbejde en Kunderapport på den enkelte kunde. En Kunderapport giver dig en dybere indsigt i kundens oplevelser og behov, hvilket igen giver de kundeansvarlige mulighed for en mere kvalificeret og værdiskabende kundedialog med henblik på at konsolidere og, allerhelst, udvide samarbejdet.

 

Indsigt på strategisk og operationelt niveau opnås ved at kombinere Kunderapporten med en Strategisk indsigtsrapport

Rambølls Kunderapporter og Strategiske indsigtsrapporter er en stærk kombination. Kunderapporten er således særligt rettet mod det operationelle niveau og kan bidrage til at skærpe og fokusere salgsindsatsen. Strategiske indsigtsrapporter, derimod, bidrager til bedre beslutninger på strategisk niveau og dermed til bedre rammer for, hvordan I lykkes på det operationelle niveau tæt på kunderne.

Læs mere om vores relaterede ydelser