Kontaktpunktsundersøgelser

Et af de oplagte steder at måle på dine kunders tilfredshed er, når I alligevel er i kontakt med hinanden – for eksempel i forbindelse med et konkret køb. Dette skyldes ikke kun, at det er mere belejligt for kunden, men også at det ofte giver mere præcise svar, fordi kunden har kontakten i frisk erindring, ligesom du ved, hvilken oplevelse kunden refererer til i sine svar.


Hvordan går det – lige nu og her?

Kontaktpunktsmålingen er det værktøj, der giver dig svar på, hvordan din virksomhed præsterer nu og her og sætter jer i stand til at reagere med det samme, hvis det er nødvendigt. Hos Rambøll har vi dokumentation for, at en hurtig og konsekvent opfølgning på en dårlig kundeoplevelse vil resultere i øget loyalitet fra kundens side. Vi bistår jer i at definere, hvordan den gode opfølgning skal se ud.

 

Gør det nemt for kunden at hjælpe dig

Det skal være nemt at give sin feedback, og af samme grund bruger Rambøll en række forskellige indsamlingskanaler, så vi altid kan anvende den mest hensigtsmæssige i forhold til kunden. Vi benytter blandt andet mail-surveys, web-surveys, vores eget call-center, sms-indsamling samt offline-indsamling på for eksempel iPad. Vi giver også mulighed for, at du – så snart kunderne har svaret – kan vende tilbage til dem og vise dem, at I faktisk har lyttet. Dette giver både tilfredse kunder og kunder, der gerne hjælper dig med at blive klogere næste gang, du spørger.

Læs mere om vores relaterede ydelser

Vores eksperter er klar til at hjælpe dig:

Thomas Lehman Jensen:

Business Manager
+45 5161 8193
Mail: tvj@ramboll.com

Lars Møller Christensen

Business Manager
Tlf: +45 5161 8199
Mail: lamc@ramboll.com