Opfølgning og implementering

I Rambøll siger vi nogle gange, at sker der ikke noget i løbet af de første 30 dage, sker der aldrig noget. Det er selvfølgelig sat på spidsen, men vores erfaring viser, at der er noget om snakken: De virksomheder, som følger op umiddelbart efter afslutningen af en undersøgelse, opnår de stærkeste resultater.


Opfølgning giver værdi – manglende opfølgning giver det modsatte

En måling uden opfølgning er så godt som værdiløs. Faktisk viser forskningen på området, at det kan skabe øget utilfredshed, hvis I måler uden at følge op. I så fald vil det faktisk være bedre slet ikke at måle!

Med andre ord er opfølgning altafgørende for at kunne realisere gevinsterne af gennemførte undersøgelser. Og her kan Rambøll hjælpe med vores ekspertise inden for udvikling af strategi, forretning og selve organisationen. Sidstnævnte omfatter både de ledere, som skal skabe en effektiv plan for opfølgningen, og de medarbejdere, som skal føre den ud i livet.

Læs mere om vores relaterede ydelser